Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Chùa Hương 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Hương 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Trần - Phủ Dày (Nam Định) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Hùng 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Chùa Hương 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Hương 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Trần - Phủ Dày (Nam Định) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Hùng 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Chùa Hương 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Hương 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Trần - Phủ Dày (Nam Định) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Hùng 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Chùa Hương 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Hương 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Trần - Phủ Dày (Nam Định) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Hùng 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Chùa Hương 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Hương 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Yên Tử - Cửa Ông - Hạ Long 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Trần - Phủ Dày (Nam Định) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Hùng 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Keo (Thái Bình) 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Côn Sơn - Kiếp Bạc 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Chùa Bái Đính – Nhà Thờ Đá NB 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Thiền viện Trúc lâm - Tây Thiên 1 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
Đền Ông Hoàng Mười 2 ngày Liên hệ với Thiên Thảo Nguyên
GIÁ TRÊN BAO GỒM: chi phí xăng dầu, cầu đường, bến bãi, lương lái phụ xe, chi phí lưu đêm
GIÁ CHƯA BAO GỒM: Thuế VAT, chi phí phát sinh thêm điểm tham quan ngoài chương trình, chênh lệch xăng dầu theo từng thời điểm do Nhà Nước quy định, Chi phí ăn ngủ cho lái xe theo chương trình…
Vì lý do tốc độ cập nhật thông tin; sự thay đổi bất thường của giá thuê xe, giá nhiên liệu của thị trường; và đặc điểm của từng hành trình thuê xe nên báo giá trên website có thể chưa hoàn toàn chính xác. Mong quý khách liên hệ trực tiếp tới Thiên Thảo Nguyên qua thông tin liên hệ dưới đây để được đội ngũ nhân viên tư vấn và xây dựng báo giá chính xác nhất.
Trân trọng cảm ơn!