Bùi Mạnh Khương


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Lê Xuân Quang

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận