Bùi Mạnh Khương


Chi tiết

Quê quán
Xuân Trường, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận