Bùi Quang Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Cầu Giấy, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận