Bùi Quang Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Cầu Giấy, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận