Bùi văn Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Tam Điệp, Ninh Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận