Bùi văn Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Tam Điệp, Ninh Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Bình luận