Bùi văn Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Tam Điệp, Ninh Bình
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận