Cù Văn Thanh


Chi tiết

Quê quán
Chương Mỹ, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận