Cù Văn Thanh


Chi tiết

Quê quán
Chương Mỹ, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận