Cù Văn Thanh


Chi tiết

Quê quán
Chương Mỹ, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Trần Văn Du

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận