ĐẶNG XUÂN NGUYÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận