ĐẶNG XUÂN NGUYÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận