ĐẶNG XUÂN NGUYÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận