ĐẶNG XUÂN NGUYÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận