Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận