Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận