Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận