Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận