Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Hà Văn Mai

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận