Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận