Đinh Xuân Trường


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Bình luận