ĐỖ THỊ HẰNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Cù Văn Thanh

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận