ĐỖ THỊ HẰNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận