Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận