Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận