Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận