Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận