Đoàn Viết Tài


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Lê Đình Nam

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận