Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận