Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Hà Văn Mai

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận