Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận