Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Hà Văn Mai

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận