Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Trần Văn Du

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận