Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận