Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận