Dương Sỹ Hà


Chi tiết

Quê quán
Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
17 Tháng Chín 1972
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận