Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận