Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Đình Nam

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận