Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận