Hà Quang Hòa


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận