Hà Văn Mai


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận