Hà Văn Mai


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Mai Xuân Liêm

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận