Hà Văn Mai


Chi tiết

Quê quán
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận