Hoàng Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Phú Lương, Thái Nguyên
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận