Hoàng Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Phú Lương, Thái Nguyên
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Cù Văn Thanh

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận