Hoàng Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Phú Lương, Thái Nguyên
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận