Hoàng Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Phú Lương, Thái Nguyên
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Trần Văn Du

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Phan Văn Kiên

Tài xế

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận