Hoàng Anh Tuấn


Chi tiết

Quê quán
Phú Lương, Thái Nguyên
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận