HOÀNG THỊ HÀ


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận