Hoàng Văn Thái


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Vios

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận