Hoàng Văn Thái


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Vios

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận