Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận