Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Bình luận