Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Đình Nam

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận