Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận