Lại Đức Vượng


Chi tiết

Quê quán
Thanh Trì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Bình luận