LẠI KHẮC HIẾU


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận