Lê Đình Nam


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận