Lê Đình Nam


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Cù Văn Thanh

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận