Lê Đình Nam


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận