Lê Thành Đạt


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận