Lê Thành Đạt


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Hà Văn Mai

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận