Lê Văn Thuận


Chi tiết

Quê quán
Thanh Chương- Nghệ An
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận