Lê Văn Thuận


Chi tiết

Quê quán
Thanh Chương- Nghệ An
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận