Lê Xuân Quang


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Trần Văn Du

Tài xế

Lê Đình Nam

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận