Lê Xuân Quang


Chi tiết

Quê quán
Sóc Sơn, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận