MẠC TUẤN HƯNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Hà Văn Mai

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận