MẠC TUẤN HƯNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Trần Văn Du

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận