Mai Xuân Liêm


Chi tiết

Quê quán
Nga Sơn, Thanh Hóa
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Phan Văn Kiên

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Đình Nam

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận