Mai Xuân Liêm


Chi tiết

Quê quán
Nga Sơn, Thanh Hóa
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận