Mai Xuân Liêm


Chi tiết

Quê quán
Nga Sơn, Thanh Hóa
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận