Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận