Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Bình luận