Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận