Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Phan Văn Kiên

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận