Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận