Ngô Quang Hậu


Chi tiết

Quê quán
Đông Hưng- Thái Bình
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận