Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Phan Văn Kiên

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận