Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Văn Kiên

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Mai Xuân Liêm

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận