Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Lê Đình Nam

Tài xế

Hà Văn Mai

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận