Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận