Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Bình luận