Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Cù Văn Thanh

Tài xế

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận