Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận