Ngô Văn Đông


Chi tiết

Quê quán
Bạch Đằng, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận