Nguyễn Bằng Hùng


Chi tiết

Quê quán
Quốc Oai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Bình luận