Nguyễn Bằng Hùng


Chi tiết

Quê quán
Quốc Oai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận