Nguyễn Bằng Hùng


Chi tiết

Quê quán
Quốc Oai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận