Nguyễn Bằng Hùng


Chi tiết

Quê quán
Quốc Oai, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Văn Kiên

Tài xế

Lê Đình Nam

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận