Nguyễn Đắc Công


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận