Nguyễn Đắc Công


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận