Nguyễn Đắc Công


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận