Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận