Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Lê Đình Nam

Tài xế

Hà Văn Mai

Tài xế

Bình luận