Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Bình luận