Nguyễn Đức Chung


Chi tiết

Quê quán
Hoàng Mai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận