Nguyễn Đức Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Trần Văn Du

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận