Nguyễn Đức Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận