Nguyễn Đức Hoàng


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận