NGUYỄN HOÀNG TRỌNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Bình luận