NGUYỄN HOÀNG TRỌNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Mai Xuân Liêm

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận