NGUYỄN HOÀNG TRỌNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Hồng Sơn

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận