Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận