Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận