Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận