Nguyễn Kim Trường


Chi tiết

Quê quán
Thanh Oai, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Bình luận