Nguyễn Linh Giang


Chi tiết

Quê quán
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận