NGUYỄN MAI HƯƠNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Trần Văn Du

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận