NGUYỄN MẠNH TIẾN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Phan Văn Kiên

Tài xế

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận