Nguyễn Minh Cường


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Phan Huy Hoàng

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận