Nguyễn Minh Cường


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Đình Nam

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Hà Văn Mai

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận