Nguyễn Minh Cường


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận