Nguyễn Minh Cường


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận