Nguyễn Minh Cường


Chi tiết

Quê quán
Từ Liêm, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Cù Văn Thanh

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Hà Văn Mai

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận