Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Bình luận