Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận