Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận