Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận