Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Mai Xuân Liêm

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

Bình luận