Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận