Nguyễn Ngọc Dương


Chi tiết

Quê quán
Hoài Đức, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Hồng Sơn

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận