NGUYỄN PHI HÙNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Phan Văn Kiên

Tài xế

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận