NGUYỄN THÁI YÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Hồng Sơn

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Bình luận