NGUYỄN THÁI YÊN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận