Nguyễn Thanh Long


Chi tiết

Quê quán
Cầu Giấy, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Bình luận