Nguyễn Thanh Long


Chi tiết

Quê quán
Cầu Giấy, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Bình luận