Nguyễn Thanh Long


Chi tiết

Quê quán
Cầu Giấy, Hà Nội
Bằng
D
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai County

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Bình luận