NGUYỄN THANH TÙNG


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

Phan Huy Hoàng

Tài xế

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận