Nguyễn Tiến Thành


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận