Nguyễn Tiến Thành


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận