Nguyễn Tiến Thành


Chi tiết

Quê quán
Đống Đa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Innova

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận