Nguyễn Tuấn Thành


Chi tiết

Quê quán
Văn Chấn, Yên Bái
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Hyundai Town

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG ĐÌNH TOÀN

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Phan Huy Hoàng

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận