Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Bình luận