Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Hà Văn Mai

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

TRẦN THỊ LOAN

Phó phòng tài chính

Bình luận