Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Trần Văn Du

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận