Nguyễn Văn Điền


Chi tiết

Quê quán
Vụ Bản, Nam Định
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Cù Văn Thanh

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận