Nguyễn Văn Giang


Chi tiết

Quê quán
Ba Vì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận