Nguyễn Văn Giang


Chi tiết

Quê quán
Ba Vì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Mai Xuân Liêm

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Bình luận