Nguyễn Văn Giang


Chi tiết

Quê quán
Ba Vì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Bình luận