Nguyễn Văn Giang


Chi tiết

Quê quán
Ba Vì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Cù Văn Thanh

Tài xế

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận