Nguyễn Văn Giang


Chi tiết

Quê quán
Ba Vì, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Hà Văn Mai

Tài xế

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG

Nhân viên kế toán

Bình luận