Nguyễn Văn Thắng


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Phan Văn Kiên

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

Cù Văn Thanh

Tài xế

Bình luận