Nguyễn Văn Thắng


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Mai Xuân Liêm

Tài xế

Bình luận