Nguyễn Văn Thắng


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

Bình luận