Nguyễn Văn Thắng


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Isuzu

NHÂN VIÊN KHÁC

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

Lê Hồng Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

Bình luận