Nguyễn Văn Toản


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
E
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Noble Mini

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

Phan Văn Kiên

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Lê Đình Nam

Tài xế

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Bình luận