NGUYỄN VĂN XUÂN


Chi tiết

Quê quán
- - - - - - - - - -
Bằng
- - - - - - - - - -
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
- - - - - - - - - -

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Bình luận