Nguyễn Xuân Tình


Chi tiết

Quê quán
Ứng Hòa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Giám đốc nhân sự

LẠI KHẮC HIẾU

Giám đốc kỹ thuật

Cù Văn Thanh

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận