Nguyễn Xuân Tình


Chi tiết

Quê quán
Ứng Hòa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

ĐỖ THỊ HẰNG

Nhân viên kế toán

Bình luận