Nguyễn Xuân Tình


Chi tiết

Quê quán
Ứng Hòa, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Toyota Fortuner

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Lê Đình Nam

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận