Phạm Đăng Khoa


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Phan Huy Hoàng

Tài xế

Hà Văn Mai

Tài xế

PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc điều hành

Bình luận