Phạm Đăng Khoa


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Hà Văn Mai

Tài xế

Lê Hồng Sơn

Tài xế

NGUYỄN THANH TÙNG

Chủ tịch/Tổng giám đốc

Bình luận