Phạm Đăng Khoa


Chi tiết

Quê quán
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bằng
C
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Universe Express

NHÂN VIÊN KHÁC

Trần Văn Du

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

NGUYỄN VĂN XUÂN

Trưởng phòng điều hành xe hãng

Lê Hồng Sơn

Tài xế

Lê Xuân Quang

Tài xế

Bình luận