Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

PHẠM TRUNG KIÊN

Điều hành Xe 35s - 45s

Hà Văn Mai

Tài xế

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

Nhân viên kế toán

Bình luận