Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

Nhân viên kế toán

NGUYỄN PHI HÙNG

Điều hành Xe 4s - 7s - 16s

Lê Xuân Quang

Tài xế

Lê Đình Nam

Tài xế

Bình luận