Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Lê Xuân Quang

Tài xế

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Trần Văn Du

Tài xế

MẠC TUẤN HƯNG

Nhân viên kế toán

Bình luận