Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

Cù Văn Thanh

Tài xế

HOÀNG THỊ HÀ

Nhân viên kinh doanh

NGUYỄN THÁI YÊN

Chăm sóc khách hàng

Bình luận