Phạm Ngọc Lài


Chi tiết

Quê quán
Hà Đông, Hà Nội
Bằng
B2
Ngày sinh
- - - - - - - - - -
Xe đang vận hành
Ford Transit

NHÂN VIÊN KHÁC

ĐẶNG XUÂN NGUYÊN

Trưởng phòng tài chính

TRẦN ĐỖ THU HẰNG

Nhân viên kinh doanh

Vũ Xuân Sơn

Tài xế

TRẦN THỊ HẠNH

Giám đốc kinh doanh

Bình luận